Comfluència

Teletreballar estava molt poc estès a Catalunya abans de l’esclat de la pandèmia. L’any 2015, per exemple, un escàs 3,5% de les persones treballadores catalanes exercien la seva activitat laboral des del domicili particular. El 2020, la xifra forçosament es enfilar fins al 17%, fet que va significar un increment interanual del 119%, segons un informe del centre d’estudis Adecco fet a partir de l’Enquesta de Població Activa.

L’envàs d’un producte de consum pot resultar clau per a la seva venda: pensem en colònies i perfums, però també en aliments. En altres casos, l’envàs mai no superarà el valor del producte (per exemple, una joia, o una obra d’art) però, en certa manera, el packaging també aplica a aquestes categories en forma d’eines de suport per a la seva exhibició, o de contenidors per al seu emmagatzemament. I portat a l’extrem, també quan comprem un cotxe o un telèfon mòbil fem una aproximació decisiva a través de l’embalatge: en aquest cas, el disseny i les textures dels materials que els serveixen de carrosseria o de carcassa.

D’un temps ençà, em trobo sovint amb textos i converses en català que estan plenes de paraules en anglès. No parlo de documents o ponències d’un alt nivell tècnic, en què poden haver-hi conceptes de nova creació pendents de traduir a la nostra llengua, sinó de situacions comunicatives que segueixen un registre estàndard i tenen una voluntat divulgativa adreçada a un públic heterogeni. Davant de qualsevol concepte expressat amb un anglicisme, em sorgeix el mateix dubte: no disposem d’una paraula en català per referir-nos-hi?

    Categories

    Arxiu

    Autors