Comfluència

Noves oportunitats

Comunicació i confiança, valors cabdals en l’era del teletreball

Teletreballar estava molt poc estès a Catalunya abans de l’esclat de la pandèmia. L’any 2015, per exemple, un escàs 3,5% de les persones treballadores catalanes exercien la seva activitat laboral des del domicili particular. El 2020, la xifra forçosament es enfilar fins al 17%, fet que va significar un increment interanual del 119%, segons un informe del centre d’estudis Adecco fet a partir de l’Enquesta de Població Activa.

No obstant això, tot i la significativa expansió del teletreball, el nostre país encara està molt per sota de la mitjana de la Unió Europea. Aquesta modalitat laboral no havia estat mai una opció a tenir en compte. I no sempre és viable, ja sigui pel tipus de feina -que requereix presencialitat- o per les eines i recursos que es necessiten.

Encara és d’hora per saber si el treball a distància ha vingut per quedar-se o un cop la vacunació estigui més estesa i la pandèmia mínimament controlada es tornarà a les dades del 2019? Sigui com sigui, és important que les empreses estiguin preparades pels escenaris que puguin venir i que prenguin consciència sobre les oportunitats i els reptes que es plantegen.

Imatge de Ken Tomita (Pexels)

Com aconseguim que el personal que treballa de forma remota se senti connectat de la mateixa manera que els que treballen a l’oficina? Com creem un equip fort i àgil que col·labori amb fluïdesa, amb independència de la seva ubicació? Com es plantegen les relacions en l’entorn laboral, sobretot pel que fa al treball de manera autònoma i sense una supervisió presencial directa, la qual cosa requereix una dosi addicional de responsabilitat i pro activitat? Com potenciem les bones relacions entre la persona que teletreballa i la que supervisa?

Com a resposta a aquests interrogants, l’Escola d’Administració Pública de la Generalitat de Catalunya, en el marc d’una de les seves formacions, ofereix algunes solucions basades en la comunicació i la confiança que són aplicables a qualsevol persona que treballi a distància.

En la distància és més difícil aconseguir una relació de confiança, però hi ha algunes maneres d’actuar que contribueixen a fomentar-la i a reduir la incertesa causada per la manca de contacte: actuar amb transparència i pro activitat; ser àgils a l’hora de transmetre l’estat els projectes i les dificultats, complir els compromisos, demostrar que sabem gestionar bé el temps i que procurem pel bé comú, entre d’altres.

En el teletreball, cal garantir un flux d’informació precís i ràpid a través de l’estructura de l’organització. Això significa que l’empresa no només ha de garantir les eines necessàries perquè els treballadors es pugin connectar i relacionar-se, sinó que ha de fomentar una cultura comunicativa en el sí de l’organització. Comunicar l’avenç dels projectes i que les altres persones de l’equip les coneguin, permet que es puguin tenir expectatives realistes en relació amb el temps i la finalització de l’activitat. Facilitar la informació i treballar de manera oberta permet que els engranatges que formen equips i persones puguin funcionar d’una manera més àgil i eficient. La transparència en l’organització i l’execució de les tasques genera confiança i facilita la realització dels projectes col·laboratius i la coordinació de les persones.

Les empreses que abans de la pandèmia ja tenien establertes unes dinàmiques comunicatives estructurades han tingut més facilitats per adaptar-se al canvi organitzatiu. Les que no, és un bon moment per plantejar-s’ho, començant per analitzar quina gestió fan de la comunicació, sobretot a nivell intern, i de quines eines i recursos disposen per assegurar-ne l’èxit. Ara més que mai és el moment idoni per prioritzar aquests aspectes i millorar les competències en comunicació de l’organització -en general- i de tots els integrants –en particular-. És important assegurar una bona transmissió d’informació de forma oral i escrita, definir protocols sobre quins tipus de missatges s’han d’enviar, cada quan, a través de quins canals i amb quins objectius, aprendre a fer un bon ús de les eines tecnològiques, entre molts d’altres aspectes.

Integrar aquest nou coneixement, procediments i dinàmiques no es pot fer d’un dia per l’altre i pot resultar complex. Una opció útil seria assessorar-se a través de professionals i empreses expertes en comunicació que puguin fer un anàlisi de les necessitats concretes i aportar solucions efectives i personalitzades. En l’era del teletreball, millorar els processos de comunicació dins de les pròpies empreses és una aposta segura i indispensable per garantir resultats col·lectius satisfactoris.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

  Categories

  Arxiu

  Autors

  33 posts
  12 posts
  5 posts
  103 posts
  4 posts
  4 posts
  80 posts
  2 posts
  68 posts
  3 posts
  48 posts