Comfluència

General

I abans de prémer el botó de publicar, què cal fer?

Els continguts arriben al públic objectiu a través dels diferents canals de comunicació dels quals disposa una determinada empresa o organització. En funció del target a qui volem arribar, elegirem un canal o un altre, o tots. La publicació de contingut als canals (webs, intranets, premsa, xarxes socials, etc.) és la punta de l’iceberg del procés de difusió dels missatges corporatius. La notícia ja maquetada i publicada és el resultat més tangible de la cadena d’accions que hi ha al darrera de la gestió diària de la comunicació corporativa. Però per arribar fins aquí, hi ha tota una sèrie de circuits menys visibles que són cabdals per a l’èxit del procés. Quins passos cal seguir abans de prémer el botó de publicar?

 1. Coneixement de l’empresa i del context sectorial. Abans de poder preparar qualsevol contingut per a una organització, el comunicador ha de tenir coneixements previs sobre l’empresa o la institució per la qual escriu i nocions -bàsiques o profundes- sobre la seva activitat, els objectius i l’estratègia corporativa. També ha d’entendre mínimament el context i el sector empresarial al qual pertany l’empresa.
 2. Definició d’objectius. Hem de tenir clara la finalitat que hi ha al darrera de la publicació d’aquell  contingut, ja que la intencionalitat en condicionarà el plantejament i l’enfocament.
 3. Identificació del contingut. Els contactes que el professional de la comunicació manté amb la resta de l’organització són imprescindibles per detectar aquelles qüestions noticioses i importants. L’olfacte periodístic i la proactivitat del comunicador també són rellevants a l’hora d’aixecar nous temes.
 4. Identificació dels destinataris i elecció de canals. Conèixer els destinataris de la informació ens ajudarà a escollir el llenguatge que utilitzarem, el format del contingut i els canals pels quals serà difós.
 5. Recerca de fonts i de documentació. Un cop identificat el contingut, cal documentar-se: identificar les fonts i demanar o buscar la informació base, la matèria prima d’aquella notícia. També caldran fotografies o material gràfic que il·lustrin o acompanyin el tema, i és bo que coneguem els antecedents d’aquella qüestió.
 6. Redacció i edició del contingut. Amb tots els ingredients sobre la taula, ja podem cuinar la recepta. Redactarem i editarem el contingut amb un fons i una forma determinada, garantint la màxima qualitat.
 7. Validació del contingut. Sempre es recomana que, després de la feina tècnica i abans de la publicació, el contingut sigui validat per un responsable de l’organització –que prèviament haurà estat establert amb els circuits de validació-.
 8. Publicació. Ara sí, després de tots aquests passos, ja podem prémer el botó de publicar! Majoritàriament, començarem el circuit de difusió pels canals de comunicació interns, sempre de dins cap a fora, essent les xarxes l’últim esglaó de la cadena.
 9. Seguiment dels impactes. Finalment, tocarà fer el seguiment dels impactes i la interacció que ha tingut la publicació.
 10. Avaluació de resultats. Elaborarem informes d’indicadors per conèixer el resultat de les nostres accions.

En aquest article hem exposat alguns dels 10 passos principals que conformen el procés comunicatiu, tot i que segur que encara en podríem trobar molts més! Tots ells són importants per a l’èxit del procés i no s’han de menystenir. Passar de dret a l’acció i lluir continguts sense haver contemplat aquestes fases prèvies no és recomanable. Per això a les empreses els interessa disposar de professionals de la comunicació, de confiança, a qui puguin delegar la gestió de tots aquestes processos comunicatius que s’amaguen sota de la punta de l’iceberg, que són menys visibles -però no menys importants- i que en garanteixen l’estabilitat i la solidesa.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

  Categories

  Arxiu

  Autors

  33 posts
  12 posts
  3 posts
  5 posts
  105 posts
  4 posts
  4 posts
  1 posts
  80 posts
  2 posts
  68 posts
  3 posts
  48 posts